14.5.17

Շարունակել աւանդութիւնը...

Պոլսոյ պատ­րիար­քա­կան ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին արք. Պեք­ճեան, որ կը գտնուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Հա­յաս­տա­նի զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մէջ հան­դէս կու գայ զա­նա­զան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ Պոլ­սոյ աթո­ռի առ­կայ հար­ցե­րուն շուրջ։ 11 Մայիսի երեկոյեան, ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ «Շանթ» հե­ռուս­տա­կա­յա­նի «Հե­ռան­կար» հա­ղոր­դա­շա­րի ըն­թաց­քին՝ պա­տաս­խա­նե­լով յայտ­նի լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Ա­րամ Աբ­րա­հա­մեա­նի հար­ցում­նե­րուն։ Ստորեւ կը ներկայացնենք Նորին Սրբազնութեան յայտարարութիւնները՝ «Ժամանակ»ի Երեւա­նի աշ­խա­տա­կից Ա­նուշ Թրուան­ցի կող­մէ կա­տա­րուած սղագ­րու­թեան հի­մամբ։ Սղագրութիւնը պահած է խօսակցական ոճն ու շեշտադրումները, Ա. Աբրահամեանի հարցումները արեւմտահայերէնի վերածելով։ 

13.5.17

Նամակ երկրէն. Ո՞րն է մեր առաջնահերթութիւնը

ՐԱՖՖԻ ՏՈՒՏԱԳԼԵԱՆ
 
Մօտաւորապէս երկու տարի առաջ, երբ ամբողջ ազգով Ցեղասպանութեան 100-ամեակը նշելու կը պատրաստուէինք, Դիմատետրի էջիս վրայ կատարեցի անգլերէն հետեւեալ արձանագրութիւնը.

12.5.17

Անդրադարձ եւ ճշդում

Յ. ԾՈՒԼԻԿԵԱՆ
«Ազգ»-ի Ապրիլի 7-ի մշակութային յաւելուածում (էջ Բ) տպագրուած «Խորտակուած անուրջները՝ արտակարգ գիրք» տեղեկատուութեանը անդրադառնալով եւ «պարզապէս անտեղեակ ընթերցողը լուսաբանելու» միտումով Ֆրէզնոյի Հայագիտական Ուսումնասիրութիւնների Ընկերութեան (ՀՈՒԸ) փոխնախագահ Վարդան Մատթէոսեանը մեր ուշադրութիւնը հրաւիրում է այն փաստի վրայ, որ ՀՈՒԸ-ն «նոր կազմակերպութիւն մը չէ, այլ հիմնուած է 1974-ին հինգ հայագէտներու՝ Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի, Աւետիս Սանճեանի, Տիգրան Գույումճեանի, Ռոպերթ Թոմսընի եւ Նինա Կարսոյեանի կողմէ... եւ 1984-էն ի վեր կը հրատարակէ իր հայագիտական հանդէսը՝ «Journal of the Society for Armenian Studies» անունով: Ներկայ նախագահը Պարլօ Տէր-Մկրտիչեանն է»:

Փակենք, որ բիւջէ լցնենք

ՆԱՅԻՐ ԵԱՆ
 
Մեր մտաւորականները վրդովուած են ու հիասթափուած. կառավարութեան շրջանակներում խօսակցութիւններ են պտտւում, թէ նոյն հայրենի կառաւորութեանն առընթեր Լեզուի պետական տեսչութիւնը փակուելու է: Պատճառների մասին միայն ենթադրութիւններ կանՙ անիմաստ կառոյց է, ոչ մի գործառոյթ չի իրականացնում, պետբիւջէից իզուր փող է յատկացւում տեսչութիւնը պահելու համար եւ այլն, եւ այլն: Հիմքերն, ամէն դէպքում, փող խնայելուն են միտուած:

11.5.17

Ինչպէս ունենալ միջազգային մակարդակով մրցունակ հայագիտութիւն. գիտնականի առաջարկները

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
 
«Թէեւ վերջին տարիներին Հայաստանում շատ է խօսւում գիտութեան խնդիրների մասին` փոփոխութիւններ չեմ տեսնում: Ակադեմիայում, օրինակ, ամէն ինչ այնպէս է, ինչպէս որ էր: Մինչդեռ դա գիտութեան ղեկավարման լաւագոյն մօտեցումը չէ: Անհրաժեշտ է թէ՛ անձերի, թէ՛ մօտեցումների, թէ՛ գործելաոճի փոփոխութիւն»,- ասում է բանասիրական գիտութիւնների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան եւ Ազգագրութեան Ւնստիտուտի բանահիւսութեան տեսութեան եւ պատմութեան բաժնի աւագ գիտաշխատող Արմէն Պետրոսեանը` մեկնաբանելով գիտութեան վիճակը Հայաստանում: 
Պատասխանելով այն հարցին, թէ որոնք է համարում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները մեր երկրում գիտութիւնը պահպանելու եւ հետագայում զարգացնելու համար, Պետրոսեանն անդրադառնում է միայն հումանիտար ոլորտին, որի նրբութիւններին տեղեակ է: «Եթէ սկսեմ ասել այն, ինչ մտածում եմ, եւ այն, ինչ գիտեմ` շատ ողբերգական պատկեր կը ստացուի: Ուստի մեղմ ձեւակերպումներ կը տամ»,- ասում է նա: 

10.5.17

ԱՄՆ-ի Հայագիտական Ուսումնասիրութիւններու Ընկերութիւնը հիմնուած չէ... 2015-ին

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

«Ազգ»-ի 7 Ապրիլի թիւին մէջ, Յակոբ Ծուլիկեան «Արմինիըն Միրրոր-Սփեքթէյթըր»-էն քաղած է լուր մը, որ կը հաղորդէր, թէ Հայագիտական Ուսումնասիրութիւններու Ընկերութեան կողմէ նորահաստատ «Ակնառու գիրք» («Outstanding book») մրցանակով պարգեւատրուած էր ամերիկահայ երիտասարդ պատմաբան Պետրոս Տէր Մաթոսեանը։ Կը մէջբերենք լրատուութեան առաջին բաժինը.
«Ֆրէզնոյում նորաստեղծ Հայկական ուսումնասիրութիւնների ընկերութիւնը (ՀՈւԸ) “Արտակարգ գիրք” անուանակարգի իր առաջին մրցանակը շնորհել է Պետրոս Տէր-Մաթոսեանի “Յեղափոխութեան խորտակուած անուրջները։ Ազատութիւնից դէպի բռնութիւն՝ օսմանեան կայսրութեան մայրամուտին” հատորին, որը լոյս է ընծայել Ստենֆորդ համալսարանի հրատարակչութիւնը 2014 թուին:
ՀՈւԸ-ն հիմնուել է 2015-ին: Իր այս առաջին մրցանակին կարող էին մասնակցել 2013-ի Ապրիլի 1-ից մինչեւ 2015-ի Ապրիլի 30-ը հրատարակուած գրքեր»: