Այցերու գումար - Total Pageviews - Total de visitas

14.5.17

Շարունակել աւանդութիւնը...

Պոլսոյ պատ­րիար­քա­կան ընտ­րեալ-տե­ղա­պահ Տ. Գա­րե­գին արք. Պեք­ճեան, որ կը գտնուի Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ, Հա­յաս­տա­նի զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մէջ հան­դէս կու գայ զա­նա­զան յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով՝ Պոլ­սոյ աթո­ռի առ­կայ հար­ցե­րուն շուրջ։ 11 Մայիսի երեկոյեան, ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ «Շանթ» հե­ռուս­տա­կա­յա­նի «Հե­ռան­կար» հա­ղոր­դա­շա­րի ըն­թաց­քին՝ պա­տաս­խա­նե­լով յայտ­նի լրագ­րող-հրա­պա­րա­կա­գիր Ա­րամ Աբ­րա­հա­մեա­նի հար­ցում­նե­րուն։ Ստորեւ կը ներկայացնենք Նորին Սրբազնութեան յայտարարութիւնները՝ «Ժամանակ»ի Երեւա­նի աշ­խա­տա­կից Ա­նուշ Թրուան­ցի կող­մէ կա­տա­րուած սղագ­րու­թեան հի­մամբ։ Սղագրութիւնը պահած է խօսակցական ոճն ու շեշտադրումները, Ա. Աբրահամեանի հարցումները արեւմտահայերէնի վերածելով։ 

13.5.17

Նամակ երկրէն. Ո՞րն է մեր առաջնահերթութիւնը

ՐԱՖՖԻ ՏՈՒՏԱԳԼԵԱՆ
 
Մօտաւորապէս երկու տարի առաջ, երբ ամբողջ ազգով Ցեղասպանութեան 100-ամեակը նշելու կը պատրաստուէինք, Դիմատետրի էջիս վրայ կատարեցի անգլերէն հետեւեալ արձանագրութիւնը.

12.5.17

Անդրադարձ եւ ճշդում

Յ. ԾՈՒԼԻԿԵԱՆ
«Ազգ»-ի Ապրիլի 7-ի մշակութային յաւելուածում (էջ Բ) տպագրուած «Խորտակուած անուրջները՝ արտակարգ գիրք» տեղեկատուութեանը անդրադառնալով եւ «պարզապէս անտեղեակ ընթերցողը լուսաբանելու» միտումով Ֆրէզնոյի Հայագիտական Ուսումնասիրութիւնների Ընկերութեան (ՀՈՒԸ) փոխնախագահ Վարդան Մատթէոսեանը մեր ուշադրութիւնը հրաւիրում է այն փաստի վրայ, որ ՀՈՒԸ-ն «նոր կազմակերպութիւն մը չէ, այլ հիմնուած է 1974-ին հինգ հայագէտներու՝ Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի, Աւետիս Սանճեանի, Տիգրան Գույումճեանի, Ռոպերթ Թոմսընի եւ Նինա Կարսոյեանի կողմէ... եւ 1984-էն ի վեր կը հրատարակէ իր հայագիտական հանդէսը՝ «Journal of the Society for Armenian Studies» անունով: Ներկայ նախագահը Պարլօ Տէր-Մկրտիչեանն է»:

Փակենք, որ բիւջէ լցնենք

ՆԱՅԻՐ ԵԱՆ
 
Մեր մտաւորականները վրդովուած են ու հիասթափուած. կառավարութեան շրջանակներում խօսակցութիւններ են պտտւում, թէ նոյն հայրենի կառաւորութեանն առընթեր Լեզուի պետական տեսչութիւնը փակուելու է: Պատճառների մասին միայն ենթադրութիւններ կանՙ անիմաստ կառոյց է, ոչ մի գործառոյթ չի իրականացնում, պետբիւջէից իզուր փող է յատկացւում տեսչութիւնը պահելու համար եւ այլն, եւ այլն: Հիմքերն, ամէն դէպքում, փող խնայելուն են միտուած:

11.5.17

Ինչպէս ունենալ միջազգային մակարդակով մրցունակ հայագիտութիւն. գիտնականի առաջարկները

ՀԱՅԿՈՒՀԻ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
 
«Թէեւ վերջին տարիներին Հայաստանում շատ է խօսւում գիտութեան խնդիրների մասին` փոփոխութիւններ չեմ տեսնում: Ակադեմիայում, օրինակ, ամէն ինչ այնպէս է, ինչպէս որ էր: Մինչդեռ դա գիտութեան ղեկավարման լաւագոյն մօտեցումը չէ: Անհրաժեշտ է թէ՛ անձերի, թէ՛ մօտեցումների, թէ՛ գործելաոճի փոփոխութիւն»,- ասում է բանասիրական գիտութիւնների դոկտոր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան եւ Ազգագրութեան Ւնստիտուտի բանահիւսութեան տեսութեան եւ պատմութեան բաժնի աւագ գիտաշխատող Արմէն Պետրոսեանը` մեկնաբանելով գիտութեան վիճակը Հայաստանում: 
Պատասխանելով այն հարցին, թէ որոնք է համարում առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրները մեր երկրում գիտութիւնը պահպանելու եւ հետագայում զարգացնելու համար, Պետրոսեանն անդրադառնում է միայն հումանիտար ոլորտին, որի նրբութիւններին տեղեակ է: «Եթէ սկսեմ ասել այն, ինչ մտածում եմ, եւ այն, ինչ գիտեմ` շատ ողբերգական պատկեր կը ստացուի: Ուստի մեղմ ձեւակերպումներ կը տամ»,- ասում է նա: 

10.5.17

ԱՄՆ-ի Հայագիտական Ուսումնասիրութիւններու Ընկերութիւնը հիմնուած չէ... 2015-ին

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

«Ազգ»-ի 7 Ապրիլի թիւին մէջ, Յակոբ Ծուլիկեան «Արմինիըն Միրրոր-Սփեքթէյթըր»-էն քաղած է լուր մը, որ կը հաղորդէր, թէ Հայագիտական Ուսումնասիրութիւններու Ընկերութեան կողմէ նորահաստատ «Ակնառու գիրք» («Outstanding book») մրցանակով պարգեւատրուած էր ամերիկահայ երիտասարդ պատմաբան Պետրոս Տէր Մաթոսեանը։ Կը մէջբերենք լրատուութեան առաջին բաժինը.
«Ֆրէզնոյում նորաստեղծ Հայկական ուսումնասիրութիւնների ընկերութիւնը (ՀՈւԸ) “Արտակարգ գիրք” անուանակարգի իր առաջին մրցանակը շնորհել է Պետրոս Տէր-Մաթոսեանի “Յեղափոխութեան խորտակուած անուրջները։ Ազատութիւնից դէպի բռնութիւն՝ օսմանեան կայսրութեան մայրամուտին” հատորին, որը լոյս է ընծայել Ստենֆորդ համալսարանի հրատարակչութիւնը 2014 թուին:
ՀՈւԸ-ն հիմնուել է 2015-ին: Իր այս առաջին մրցանակին կարող էին մասնակցել 2013-ի Ապրիլի 1-ից մինչեւ 2015-ի Ապրիլի 30-ը հրատարակուած գրքեր»:

28.4.17

Former U.S. Ambassador Calls Armenian Genocide Denial 'Worst Alternative Fact' of the Century

David Crow

The viewing of Joe Berlinger’s Intent to Destroy will likely be a revelatory experience for moviegoers as it winds its way through the festival circuit in the coming months. An eye-opening documentation about the history of the Armenian Genocide—as well as a companion film to Terry George’s sweeping melodrama on the same subject, The Promise—it makes for an efficient and precise record on a grim topic many Westerners have been deprived of learning about for the better part of the last century.
Yet the most fascinating aspect of the film is not a recollection of where the bodies were buried (both in reality and on the Portugal set of George’s narrative fiction), but rather how a multi-generational campaign by the Turkish government, and with an increasing complicity by the U.S. one, has attempted to erase this devastating crime against humanity from the history books.

27.4.17

Աշոտ Բլէեան. «Այս կրթահամալիրը այն նո՛ր միջավայրն է, որ բաց է եւ ազատ, առանց սահմանների, առանց որեւէ խտրութեան» (*)

ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ
 
ԽՄԲ. «Նոր Յառաջ»ի.- Կրթական համակարգը որեւէ երկրի զարգացման գլխաւոր ազդակն է։ Հայութեան քրիստոնէութեան դարձի օրերէն՝ կրթութիւնը, ուսումը կարեւոր դեր կատարած են անոր ինքնութեան կերտումին մէջ։ Նախքան հանրակրթական դպրոցներու ընդհանրացումը, Եկեղեցին եւ եկեղեցականները կրթական կարեւոր դերակատարութիւն ունեցած են։ Կաթոլիկ եւ աւետարանական առաքելութիւններու ներթափանցումը հայութեան մէջ՝ եղած է կրթական հսկայ ներդրումներու շնորհիւ։ Հանրակրթական հաստատութիւնները նոր երեւոյթ են, Ֆրանսական Յեղափոխութեան հետեւանքներէն։ Աշոտ Բլէեան հանրակրթութեան բաց, ազատ համակարգի հաւատացեալ մըն է, թէեւ իր տնօրինած դպրոցին անունը կը կրէ Մխիթարեան ուխտի հիմնադիր աբբահօր անունը։ Ունի համոզում, տեսիլք եւ հանրակրթութեան կարեւորութեան փարած հիմնաւոր հայեացքներ։ Եղած է Հայաստանի Կրթութեան նախարար, Քոչարեանի օրօք բանտարկուած է։ Ազատ արձակուելէ ետք, քաղաքական կեանքէն քաշուելով նուիրուած է կրթական աշխատանքին։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը եզակի, առինքնող հանրակրթական օճախ մըն է, որուն կեդրոնական դերակատարը եղած է Բլէեան։ Յորդառատ աղբիւրի նման կրթութեան վերաբերեալ նորարարութիւնները, գաղափարները ինքնաբուխ, անբռնազբօսիկ, կը ժայթքին անոր ինքնութեան ակունքներէն եւ ազատ, ինքնավար կերպով կը տարածուին, համակելով, գրաւելով շրջապատը, միջավայրը։ Այո, կրթական հայեացքները Բլէեանի մօտ բնազդային են։

26.4.17

The Intellectual Crisis of the Armenian Reality։ A Critical Engagement with Seta B. Dadoyan

Varak Ketsemanian

However we try to define the term and the various dimensions of the 21st century “Armenian Reality,” one aspect remains indubitable, namely, the ongoing political, economic, cultural and social challenges that this reality is facing globally. The one critical feature that is not adequately tackled and is almost non-existent in Armenian public discourse is the “intellectual crisis” that Armenians are facing vis-à-vis the rapid changes they are witnessing both in the Diaspora and Armenia. 
Notwithstanding the lack of a healthy public discourse that accounts for the intellectual crisis, only a few serious works have emerged in recent years addressing the urgent need of revamping, analyzing, and critically engaging with the dominant epistemic categories and historical paradigms that animate this Armenian reality. Among such endeavors, Seta B. Dadoyan’s recent book, 2015: The Armenian Condition in Hindsight and Foresight: A Discourse is a timely and critical piece of scholarship that sheds light on the intellectual crisis of the 21st century Armenian reality.

25.4.17

Ever-looming controversy: the fight over the “Armenian Orphan Rug”

 Gabi Gage

In the 1920s, 400 Armenian girls spent 18 months making an elaborate woven rug by hand to show their gratitude to the United States for its efforts to ease their suffering as the survivors of the world’s first modern genocide – an event commemorated each year on April 24 by the global Armenian diaspora. The Ghazir Rug, or the Armenian Orphan Rug, ended up in President Calvin Coolidge’s White House in 1925 until the end of his term.