15.8.19

Panel on Vahé and Hagop Oshagan Held in Lisbon

Taline Voskeritchian
 
Lisbon was recently the site of two important events related to the literature of the Armenian diaspora.
The first was a panel that convened at the International Symposium of the Modern Language Association, the major professional association for scholars and teachers of language and literature, including comparative literature. This year’s theme was Remembering Voices Lost. According to the organizers, the conference, which took place between July 23 and 25 in the Portuguese capital, aimed to “recuperate the ‘lost voices’ of humanity: those that have been buried or forgotten and those that have been marginalized or othered on the grounds of their perceived foreignness.”

4.8.19

Genocide Scholar Vahakn Dadrian Passes Away

Prof. Bedross Der Matossian, president of the Society for Armenian Studies, has reported the sad news of the passing of the preeminent scholar of the Armenian Genocide Prof. Vahakn N. Dadrian on August 2, 2019, at the age of ninety-three, in Geneseo, New York.

2.8.19

Was Boris Johnson’s great grandfather an Ottoman traitor or a hero?

31.7.19

Կոստան Զարեանի արխիւը նուիրուած է Մատենադարանին

«Հայկականք».- Ջերմօրէն կ՚ողջունենք այս կարեւոր քայլը, մաղթելով որ Մատենադարանի մասնագէտ աշխատակիցները շուտով այս նիւթերը հետազօտողներու տրամադրութեան տակ դնեն։
Կոստան Զարեանի ժառանգորդները Յուլիս 24-ին Մաշտոցեան Մատենադարանին նուիրած են հայ մեծ գրողի, բանաստեղծի, վիպասանի եւ արուեստաբանի ձեռագրերուն արխիւը, ինչպէս նաեւ իրենց հօր՝ ճարտարապետ Արմէն Զարեանի ճարտարապետութեան, քաղաքաշինութեան, արուեստի մասին տարբեր լեզուներով գրուած, անտիպ ու հրատարակուած ձեռագիր, մեքենագիր նիւթերը:

21.7.19

This Year’s UNESCO Session Was an Insult to World Heritage

Simon Maghakyan
Moments ago, the global organization for cultural preservation — UNESCO — announced the final list of 29 historical and natural wonders that have now officially joined the ranks of the Pyramids and Grand Canyon as World Heritage Sites. But the celebrated site of Djulfa, which boasted the world’s largest collection of exquisitely-carved medieval cross-stones as remnants of the area’s once-thriving community of Armenian Christians, was not among the 35 candidates vying for World Heritage Site designation. The legendary historical site is disqualified from such an honor, because the host of this year’s UNESCO World Heritage Committee session, the government of Azerbaijan, has erased its existence.

13.7.19

Կոստան Զարեանի եւ Էլէոնորա Տուզէի առասպելը

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Յաճախ գրուած է իտալացի մեծահռչակ դերասանուհի Էլէոնորա Տուզէի (1858-1924) հայկական ծագման մասին, հիմնուած՝ Տիւզեան ամիրայական ընտանիքին հետ ենթադրեալ կապին վրայ: Անոր մահէն ետք ծնունդ առած այս պնդումը փաստուած իրողութիւն կը համարուէր 1950ական թուականներուն, երբ «հայազգի դերասանուհի Էլէոնորա Տիւզ»ը իբրեւ խորագիր կ՚երեւէր սփիւռքահայ մամուլին մէջ (1):

10.7.19

Թոմարզայի հայկական եկեղեցին աւերման եզրին է

Թուրքիոյ Կեսարիա նահանգի Թոմարզա գաւառը գտնուող հայկական պատմական Ս. Պօղոս-Պետրոս եկեղեցւոյ տանիքը աստիճանաբար կը ճեղքուի եւ կը փլի, իսկ եկեղեցւոյ սիւներուն ծեփը կը թափի։ Թոմարզայի մշակութային միութեան նախկին նախագահ Հասան Կիւրպիւզը կը նշէ, որ եկեղեցին աւերման եզրին է: «Մեր մեծագոյն ցանկութիւնն է, որ անհետացած որմնագրերով այս եկեղեցին վերանորոգուի եւ ծառայէ զբօսաշրջութեան»,- կ՚ըսէ ան:

11.6.19

Armenian Diaspora Opinion Survey Results Published

The Armenian Diaspora Survey (ADS) published the results of a first ever survey, which provides a snapshot of the issues, attitudes and trends shaping the Armenian world in the 21st century.
The 150-page Armenian Diaspora Opinion, Pilot Project 2018 includes six thematic chapters—on identity, language and culture, religion, community, politics and relations with Armenia—and the full results of the pilot survey conducted in May and June 2018 in Boston, Cairo, Marseilles and Pasadena. There are sections on research methodology, profiles of the communities in the four cities and the entire questionnaire. Published by the Armenian Institute in London, the report is available to the public (downloadable for free).

6.6.19

The surprising story of the Basque language

Justin Calderon
  
A few steps from the entrance to the Cathedral of the Good Shepherd, one of San Sebastian’s most visible landmarks with its sky-piercing gothic spire, lies a simple, two-faced earthen slab. In this corner of Spain’s Basque Country, it seems out of place: carved on one side with an Apostolic cross and on the other with a mysterious-looking, non-Latin alphabet.
The letters are certainly not Euskara, also known as Basque, an enigmatic European language famous for the absence of any clear links to living linguistic relatives. Rather, this Armenian khachkar (a cross-bearing memorial stele) was placed in central San Sebastian in 2017 by the city’s modern Armenian community to commemorate the centennial of the mass killing of Armenians by Ottoman Turks, which the Basque Country parliament is one of five parliaments in Spain to officially recognise.

30.5.19

Second Feminist Armenian Studies Workshop Held at UCI

Sona Zeitlian
 
Following the successful launching of the Annual Feminist Armenian Studies Workshop in 2017 at MIT, a second two-day Workshop was organized. The workshop, titled Gendering Resistance and Revolution, took place at the University of California Irvine campus on May 4 – 5. This year’s workshop was co-organized by Houri Berberian, Professor of History and Meghrouni Family Presidential Chair in Armenian Studies at UCI, Melissa Bilal, Assistant Professor of Humanities and Social Sciences at the American University of Armenia, and Lerna Ekmekçioğlu, Associate Professor of History and Women and Gender Studies at MIT.