12.5.17

Անդրադարձ եւ ճշդում

Յ. ԾՈՒԼԻԿԵԱՆ
«Ազգ»-ի Ապրիլի 7-ի մշակութային յաւելուածում (էջ Բ) տպագրուած «Խորտակուած անուրջները՝ արտակարգ գիրք» տեղեկատուութեանը անդրադառնալով եւ «պարզապէս անտեղեակ ընթերցողը լուսաբանելու» միտումով Ֆրէզնոյի Հայագիտական Ուսումնասիրութիւնների Ընկերութեան (ՀՈՒԸ) փոխնախագահ Վարդան Մատթէոսեանը մեր ուշադրութիւնը հրաւիրում է այն փաստի վրայ, որ ՀՈՒԸ-ն «նոր կազմակերպութիւն մը չէ, այլ հիմնուած է 1974-ին հինգ հայագէտներու՝ Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի, Աւետիս Սանճեանի, Տիգրան Գույումճեանի, Ռոպերթ Թոմսընի եւ Նինա Կարսոյեանի կողմէ... եւ 1984-էն ի վեր կը հրատարակէ իր հայագիտական հանդէսը՝ «Journal of the Society for Armenian Studies» անունով: Ներկայ նախագահը Պարլօ Տէր-Մկրտիչեանն է»:
Մեր հաղորդագրութեան մէջ ՀՈՒԸ-ին բնորոշող «նորաստեղծ» բառը թիւրիմացութեան հետեւանք էր, իսկ թիւրիմացութիւն «պարգեւողը» անգլերէն բնագրի «established in 2015» բառերն էին, որոնք վերաբերում էին մրցանակին, եւ ոչ թէ կազմակերպութեանը:
Այդուհանդերձ, ներողութիւն թյուրիմացութեան համար:

«Ազգ», 12 Մայիս 2017

No comments:

Post a Comment