14.9.13

«Անվերջ վերադարձ» (Վարդան Մատթէոսեան)

ՆԱՐԻՆԷ ԳՈՆՃԱՅԵԱՆ
 
Այս գիրքը հաճելի ընթերցանութիւն մը պիտի ըլլայ այն ընթերցողին համար, որ կը կարեւորէ Հայաստան-սփիւռք եւ հայաստանցի-սփիւռքահայ յարաբերութիւնները: Ինծի համար օգտակար էր սփիւռքահայ իրապաշտ մտաւորականի մը դիտանկիւնէն քննել հայաստանեան կեանքի տարբեր ոլորտները՝ քաղաքական, տնտեսական, կենցաղային, մշակութային...:
Հեղինակը կը պատկանի սփիւռք ծնած երրորդ սերունդին (ծնած է Ուրուկուայ, յետոյ Արժանթին ապրած, իսկ այժմ Միացեալ Նահանգներ կը բնակի), որ «հայութեան կը մօտենայ ո՛չ այնքան զգացումի ճամբով, այլ կը փորձէ մտքով, դատողութեամբ ու ընդհանրապէս բանականութեամբ գտնել իր ճանապարհը»:
Գիրքին ընդհանուր մթնոլորտին մէջ յստակ է արդէն, որ Վարդան Մատթէոսեանը հեռու է սփիւռքահայու դասական կերպարէն: Ան իր անձնական դատումները կ'ընէ, կը քննադատէ, հարցեր կու տայ ինքզինքին (կամ մեզի՝ բոլորիս), երբեմն ալ օրուան մամուլին յենելով՝ վիճակագրական տուեալներով կը բացատրէ հայաստանեան այս կամ այն իրավիճակը:

www.Goodreads.com, Դեկտեմբեր 4, 2012

No comments:

Post a Comment