4.8.14

Կոչ՝ Սիրան Սեզայի նամականին կազմելու

Լոս Անճելըսի «Նոր Օր» շաբաթաթերթի Յուլիս 10, 2014ի թիւին մէջ լոյս տեսած է կոչ մը, որ կը տեղեկացնէ, թէ «կազմուած է խմբագրական յատուկ մարմին մը, որ յանձնառութիւնը ստանձնած է հրատարակելու ներհուն գրագիտուհի Տիկ. Սիրան Սեզայի նամականին, անտիպ գրութիւններն ու ստեղծագործութիւնները»։ Սիրան Սեզա (1898-1973)՝ լիբանահայ գրագիտուհի եւ հրապարակագիր, երկար տարիներ հրատարակած էր «Երիտասարդ Հայուհի» պարբերաթերթը Լիբանանի մէջ։
Այս խմբագրական մարմնին մաս կը կազմեն Վահագն Քիւփելեան՝ Սիրան Սեզայի որդին, դոկտ. Մինաս Գոճայեան եւ տիկ. Նազիկ Գոճայեան։
Մարմինը կը խնդրէ, որ Ս. Սեզայի նամակներուն բնօրինակները կամ անոնց պատճէնները ուղարկուին հետեւեալ հասցէին.
11505 Dona Dolores Pl.
Studio City, CA 91604
U.S.A.

No comments:

Post a Comment