16.2.16

Դրական արձագանգներ

«Ժամանակ-100» մա­տե­նա­շա­րէն լոյս տե­սած ա­ռա­ջին ե­րեք գիրքերու հա­մա­տեղ շնորհանդէսին ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ «Անցեա­լի եւ ա­պա­գա­յի խաչ­մե­րու­կին» խորագ­րեալ ձեռ­նար­կին մասնակցած էին Սփիւռ­քէն ե­րեք յայտ­նի մտա­ւո­րա­կան­ներ՝ Իշ­խան Չիֆթ­ճեան, Վար­դան Մատթէոսեան, Վա­հէ Թաշճեան, ո­րոնց միա­ցած էր նաեւ Ե­րե­ւա­նէն Սա­գօ Ա­րեան՝ որ­պէս նիս­տա­վար։
Շաբաթավեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցած ձեռ­նար­կէն վերջ հիւ­րե­րը ար­դէն հրա­ժեշտ ա­ռին քա­ղա­քէս։ Իշ­խան Չիֆթ­ճեան եւ Վա­հէ Թաշ­ճեան Կի­րա­կի վե­րա­դար­ձան Գեր­մա­նիա, մին՝ Համ­պուրկ, իսկ միւ­սը՝ Պեր­լին։ Ե­րէկ ալ յետ­մի­ջօ­րէին Իս­թան­պու­լէն հրա­ժեշտ ա­ռաւ Վար­դան Մատթէոսեան։ Ա­ռա­ջին ան­գամ քա­ղաքս այ­ցե­լեց Մատ­թէոսեան, որ կար­ճա­տեւ կե­ցու­թե­նէն վերջ վերա­դար­ձաւ Նիւ Եորք։
Սա­գօ Ա­րեան քա­նի մը օր եւս կը մնայ Իս­թան­պու­լի մէջ։

«Ժամանակ», 16 Փետրուար 2016

2 comments:

  1. ¿Vómo anduvo la visita a Estambul?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Muy interesante y muy positiva. A pesar del poco tiempo disponible, pudimos ver algo del pasado y del presente del Bolis armenio...

      Delete